Địa chỉ   -
Điện thoại +81- 
Khu vực
Thể loại
Thuốc
Thẻ
Có Wifi miễn phí
Thời gian mở cửa
Ngày nghỉ định kỳ
Ngôn ngữ thực đơn
Bản đồ chỉ dẫn đường đi
Dự toán trung bình
Tiền công (tiền chỗ ngồi, tiền dịch vụ, tiền món khai vị, v.v...)
Có hỗ trợ Halal

Bảng hình ảnh các loại đồ ăn


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/eat-osaka/www/search/detail.php on line 454
map

Google MAP