ゴールドステッカー   Sticker vàng chứng nhận hoạt động phòng chống dịch 
・・・Các cửa hàng có nhãn dán này đã thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm sau đây - là tiêu chuẩn chứng nhận riêng của tỉnh dựa trên tiêu chuẩn quốc gia -, và tuyên bố rằng đó là cửa hàng mà khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Bấm vào Đây để biết thêm thông tin chi tiết.